IJsvereniging - Lemmer

Het Bestuur

voorzitter C. Sliep
penningmeester H. Zonderland
secretaris S. Thijsseling
leden administratie M. Coehoorn
algemeen lid J. Heeres
algemeen lid

R. van den Berg

algemeen lid

J. Miedema