IJsvereniging - Lemmer

Het Bestuur

voorzitter Cor Sliep
penningmeester H. Zonderland
secretaris B. Loohuis
leden administratie M. Coehoorn
algemeen lid J. Heeres
algemeen lid W. Amels
algemeen lid A. Muizelaar-Bootsma