Het Bestuur

 

interim voorzitter Cor Sliep
penningmeester H. Zonderland
secretaris B. Loohuis
vice voorzitter  
leden adminstratie M. Coehoorn
algemeen lid J. Heeres
algemeen lid W. Amels